Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
27.06.2018

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Ambasador Savezne Republike Njemačke, gospodin Nj. E. Hans Günther Mattern i

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Ambasador Savezne Republike Njemačke, gospodin Nj. E. Hans Günther Mattern i

Dana 26.06.2018. godine ambasador Savezne Republike Njemačke, gospodin Nj. E. Hans Günther Mattern i... Dana 26.06.2018. godine ambasador Savezne Republike Njemačke, gospodin Nj. E. Hans Günther Mattern i predstavnici NVO Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i NVO Happy life posjetili su Zavod za izvršenje krivičnih sankcija kojom prilikom su za potrebe biblioteka koje koriste lica lišena slobode u Zavodu donirali knjige. Ambasador i predstavnici NVO sektora su u pratnji predstavnika Uprave Zavoda izvršili obilazak organizacione jedinice Zatvora za kratke kazne i dijela organizacione jedinice Kazneno-popravni dom Podgorica u kom su smještene zatvorenice. Zavod za izvršenje krivičnih sankcija izražava zadovoljstvo posjetom i donacijom od strane predstavnika ambasade Savezne Republike Njemačke, NVO Instituta za socijalnu i obrazovnu politiku i NVO Happy life i ističe značaj navedenih aktivnosti za Zavod za izvršenje krivičnih sankcija.27.03.2019.

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T

S A O P Š T E NJ E   Z A   J A V N O S T

Realizacija programa tretmana koja ima za cilj resocijalizaciju i reintegraciju zatvorenika u društvo zahtijava preduzimanje kontinuiranih aktivnosti od strane nadležnih službi u Zavodu.


Aktuelnosti

16.04.2019.

Saopštenje za javnost

Dana 11.04.2019. godine oko 15,00 časova od strane dva lica izvršen je prebačaj nadozvoljenih predmeta-tri mobilna telefona u kompleks Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u dijelu gdje je smještena organizaciona jedinica Kazneno-popravni dom Podgorica.

više...
12.04.2019.

Obavještenje

Novim Zakonom o administrativnim taksama („Sl.list CG“br.018/19) koji je u primjeni od 30.03.2019.godine, propisano je da za administrativne takse u zemlji - za uvjerenja koja izdaju organi tarifa iznosi 3,00 eura (tarifni broj 26).

više...
27.03.2019.

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T

S A O P Š T E NJ E   Z A   J A V N O S T

Realizacija programa tretmana koja ima za cilj resocijalizaciju i reintegraciju zatvorenika u društvo zahtijava preduzimanje kontinuiranih aktivnosti od strane nadležnih službi u Zavodu.

više...
27.03.2019.

S A O P Š T E NJ E Z A J A V N O S T

Realizacija programa tretmana koja ima za cilj resocijalizaciju i reintegraciju zatvorenika u društvo zahtijava preduzimanje kontinuiranih aktivnosti od strane nadležnih službi u Zavodu.

više...
19.03.2019.

Saopštenje za javnost

Zatvorenik Ž. D. (70) koji se nalazio na izdržavanju kazne zatvora u organizacionoj jedinici Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija-Kazneno-popravni dom Podgorica, preminuo je dana 18.03.2019. godine.

više...

Multimedija