Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje za javnost

Datum objave: 16.04.2019 13:54 | Autor: Uprava

Ispis Štampaj stranicu


 

               

S A O P Š T E NJ E   Z A   J A V N O S T

 

 

                                                16. april 2019. godina

 

 

Dana 11.04.2019. godine oko 15,00 časova od strane dva lica izvršen je prebačaj nadozvoljenih predmeta-tri mobilna telefona u kompleks Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u dijelu gdje je smještena organizaciona jedinica Kazneno-popravni dom Podgorica.

 

Koordiniranom akcijom službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Uprave policije, lica koja su izvršila prebačaj nadozvoljenih predmeta su indentifikovana i od strane službenika policije preduzete su radnje i mjere iz njihove nadležnosti, dok nadležni u Upravi preduzimaju aktivnosti na indentifikaciji lica kojima su navedeni predmeti bili namijenjeni.

 

Nadležni u Upravi će istrajati sa kontinuiranim aktivnostima koje imaju za cilj da licima lišenim slobode onemoguće dolazak u posjed stvari i predmeta čije držanje i upotreba nije dozvoljeno u zatvoru.

 

 

 

                                                                          SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU ZIKS-a